Bjerndrupskatten – en sølvskat fra vikingetiden
Bjerndrupskatten – en sølvskat fra vikingetiden

Ved Bjerndrup vest for Kliplev fandt en gruppe amatørarkæologer i 2018 en unik sølvskat fra starten af 900-tallet. Sølvskatten består af i alt 252 stykker sølv af varierende størrelse og karakter.

Ud over det almindelige brudsølv og sølvbarrer springer den store mængde hele sølvmønter i øjnene. De er præget i henholdsvis Ribe, Hedeby, England og det karolingiske rige.

De mange hele mønter giver et sensationelt indblik i en spirende møntøkonomi samt viser den globaliserede verden stormanden ved Bjerndrup var del af. Efterfølgende udgravninger har vist, at skatten var nedlagt ved væggen i et grubehus, der lå lige nord for stormandens store hus.

 

Bjerndrupskatten – en sølvskat fra vikingetiden

ARKÆOLOGI HADERSLEV

DALGADE 7. 6100 HADERSLEV

Voksne

60 DKK

Børn og unge under 18 år

Gratis

Studerende

50 DKK

Grupper på min. 10 personer

50 DKK