fbpx
Til bygherren

Til bygherren

Kontakt museets arkæologiske afdeling

Alt vedr. byggetilladelser, lokalplaner mm → send mail til planer@msj.dk

Alt vedr. vurdering af danefæ → send mail til danefae@msj.dk

Arkæologisk ansvarsområde

Kulturstyrelsen under Kulturministeriet har det overordnede ansvar for alle fortidsminder i Danmark. Arbejdet med forvaltningen af de forskellige kapitler i museumsloven, der vedrører fortidsminderne, er dog uddelegeret til en række museer. Disse museer administrerer i samarbejde med Kulturstyrelsen fortidsminderne i Danmark indenfor forskellige geografiske områder, der følger kommunegrænserne.

Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev varetager følgende områder:

Jordfaste fortidsminder

Museumslovens kapitel 8.

Museum Sønderjyllands arkæologiske ansvarsområde dækker følgende kommuner:

Haderslev, Sønderborg, Tønder, Aabenraa og Kolding*
* Varetages på vegne af Museet på Koldinghus.

Fredede fortidsminder samt sten- og jorddiger

Museumslovens kapitel 8a.

Afdelingen varetager på Kulturstyrelsens vegne tilsynet med de fredede fortidsminder og de beskyttede sten- og jorddiger i følgende kommuner:

Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa og Kolding.

Tilsynsmuseernes ansvarsområder i Danmark kan ses hér(åbnes som PDF).

Marinarkæologi

Museumslovens kapitel 8 og 8a, §§ 28, 29 g og 29 h.

Afdelingen har det marinarkæologiske ansvar for:

Farvandene ud for Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner, samt søer og vandløb i de samme kommuner.

Afdelingen har dog pt. uddelegeret den praktiske udførelse af opgaverne til henholdsvis Øhavsmuseet (østkysten) og Holstebro Museum – Strandingsmuseet Sct. George (vestkysten).

De marinarkæologiske museers ansvarsområder i Danmark, samt deres adresser og telefonnumre, kan ses her.

Læs videre...

Lennart S. Madsen

Enhedsleder, Arkæologi

65 37 08 11 lema@msj.dk

Få nyheder før alle andre

Modtag mails om nye udstillinger, foredrag og spændende aktiviteter. Museum Sønderjylland byder på en verden af oplevelser inden for kunst, historie, naturvidenskab og arkæologi.